Trang chủ » Ứng dụng » Y tế » ECG 매니저
ECG 매니저 biểu tượng

ECG 매니저


2.0.20 for Android
HIFEC Corp.
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

Mô tả của ECG 매니저

ECG 매니저는 12리드 심전도 전송을 위한 어플리케이션 입니다.

회원가입이 따로 없어, 문의 시 전화번호를 등록하여 서비스 이용에 따른 본인 식별 절차에 이용합니다.
(전화번호는 본인 식별절차 이외에 사용하지 않습니다)

※ 접근 권한

[필수 접근 권한]
- 전화 : 필요한 시 해당 연락처로 서비스 사용자 간 신속한 통화를 위해 사용
- 저장공간 : 의료기기에서 받은 파일을 확인하기 위해 사용
- 위치 : 구급대의 위치를 확인하기 위해 사용
- 다른 앱 위에 표시되는 앱 : 알림 메시지를 확인하기 위해 사용
- 방해 금지 권한 : 알림 소리를 위해 사용

※ 앱의 접근권한은 안드로이드 6.0 이상 버전에 대응하여, 6.0 미만 버전을 사용 중일 경우 일부 권한을 개별적으로 허용할 수 없으므로, 보유하고 있는 단말의 제조사에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인해 보신 뒤 가능하다면 6.0 이상으로 업데이트하시는 것을 권장합니다.

대표 번호 : 1666-1339

ECG 매니저 Tags

thông tin thêm

Danh mục: Miễn phí Y tế ỨNG DỤNG

cập nhật trên:

Được tải lên bởi: Mai Tiến Lực

Phiên bản mới nhất: 2.0.20Yêu cầu cập nhật ECG 매니저

Available on: Tải ECG 매니저 trên Google Play

Yêu cầu Android: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...