Trang chủ » Liên lạc » EasyMail - easy & fast email » 2.0
EasyMail - easy & fast email biểu tượng

EasyMail - easy & fast email

V2.0

Có gì mới

- Refactor code to improve performance and fix some critical bugs
- Apply new UX
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
EasyMail - easy & fast email 2.0 (50)

Cập nhật vào: 2019-07-09

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 6d48e59ad5e040f5881b04ff4e1565569523cf1e EasyMail - easy & fast email 2.0(50) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 537b63547ac1b8b2a333f838cd75efd630c02f09

Dung lượng tệp: 13.2 MB

Tải về

2019-07-09
universal
Android 4.4+
120-640dpi
EasyMail - easy & fast email 2.0 (12)

Cập nhật vào: 2018-10-17

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 6d48e59ad5e040f5881b04ff4e1565569523cf1e EasyMail - easy & fast email 2.0(12) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 8df0ff54f18331008c3682877a754a1465448650

Dung lượng tệp: 7.4 MB

Tải về

2018-10-17
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...