Duolingo podcast biểu tượng

1.0 by nekka ishak


Apr 12, 2022

Giới thiệu về Duolingo podcast

Tiếng Việt

Ứng dụng podcast học ngôn ngữ

This application is for the most famous person who teaches languages ​​in the world, which is Duolingo in the manner of podcasts, and only by listening can learn more about English - French - Spanish.

And to send us this email at your service.

nekkaishak1@gmail.com

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Apr 12, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Duolingo podcast 1.0

Được tải lên bởi

Iracema Santos

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Duolingo podcast Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.