Giới thiệu về Dual Space Pro - 32bit support

Tiếng Việt

Tương thích với các ứng dụng 32 bit và cải thiện độ ổn định của các ứng dụng nhân bản

This is the plug-in of DualSpace Pro for support 32-bit apps.

This app helps improve the performance of DualSpace Pro and solve following issues:

1. Fixed the compatibility issue of some 32-bit apps.

2. Improve the stability of cloned apps.

Notes:

The app is an add-on for DualSpace Pro.Please install DualSpace Pro on your phone first.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.1

Last updated on Sep 28, 2020

Compatible with 32-bit apps and improve the stability of cloned apps
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dual Space Pro - 32bit support 1.0.1

cập nhật trên

Sep 4, 2020

Được tải lên bởi

محمد محمد

Yêu cầu Android

Android 4.3+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...