Dramacool - Korean Drama biểu tượng

3.6 by Just Lee


May 5, 2019

Giới thiệu về Dramacool - Korean Drama

Tiếng Việt

Dramacool là một ứng dụng cập nhật các bộ phim truyền hình mới của Hàn Quốc và Chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Dramacool is a application that watch Korean Drama on many different sources.

Dramacool is a free application that you can watch new Korean drama, HD Videos and Fast Trailers.

In this application get all video from daily channel. We consolidate many station to one application(Korean Drama) so you simple to discover Korean Movie by simply introduce one application, you'll get notice when new Korean Dramas and Movies released.

Features:

1. Watch Korean Video with HD Quality

2. Fast Korean TV Shows With Subtitle

3. Fast Korean Movies and Korean Dramas

4. Easy to find Korean Drama Databases

5. Friendly interface

If you love our app please share it for lovers of Korean dramas and kpop fans.

We hope you enjoy this application and support us in the next version.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.6

Last updated on May 5, 2019

Fixed some bugs.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dramacool - Korean Drama 3.6

Được tải lên bởi

Wesley Araújo

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Dramacool - Korean Drama Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.