Trang chủ » Năng suất » Doc Scanner » 1.0.9
Doc Scanner biểu tượng

Doc Scanner

V1.0.9

Có gì mới

- Improved performance and Bug fixes
- Improve the quality of pictures for documents.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Doc Scanner 1.0.9 (30009)

Cập nhật vào: 2019-01-28

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: c64eb7c8120830d7b8d8bea18f80ff11c12b67ed Doc Scanner 1.0.9(30009) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 720bf15a4aaca0a7f6770fe1764a31027f22aa99

Dung lượng tệp: 9.0 MB

Tải về

2019-01-28
arm64-v8a
Android 4.0.3+
120-640dpi
Doc Scanner 1.0.9 (20009)

Cập nhật vào: 2019-01-14

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: c64eb7c8120830d7b8d8bea18f80ff11c12b67ed Doc Scanner 1.0.9(20009) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: c8471be350ed5c6b70f80608002a8f4519f3fd1f

Dung lượng tệp: 7.8 MB

Tải về

2019-01-14
armeabi-v7a
Android 4.0.3+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...