Giới thiệu về DNS Boost

Tiếng Việt

Tối ưu hóa kết nối internet

Features

-Just one touch to find & connect fastest DNS server to optimize your connection.

-Automatically detect connection changes and optimize the network.

-Scan manually all DNS servers with one touch to see all details yourself.

-Works for both mobile data (3G/4G/5G) and WiFi connection

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Jul 2, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật DNS Boost 1.0.0

Được tải lên bởi

Rock Don

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

DNS Boost Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.