Giới thiệu về Digit Shooter!

Bắn, tăng và HỢP NHẤT!

Phát triển bản thân. Đạt khoảng cách xa nhất.

Nâng cấp đạn của bạn và phát triển nhanh hơn!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 13.3.0

Last updated on May 5, 2023

No one hates bugs affecting your player experience as much as us. That’s why we got rid of every single one. Enjoy!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Digit Shooter! 13.3.0

Được tải lên bởi

Said All Gunners

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Digit Shooter! Các bài báo

Digit Shooter! Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.