Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Danganronpa Soundboard » 3.6
Danganronpa Soundboard biểu tượng

Danganronpa Soundboard

V3.6

Có gì mới

- Added voice lines for Rantaro, Ryoma, Tenko, and Tsumugi from Danganronpa V3: Killing Harmony
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Danganronpa Soundboard 3.6 (36)

Cập nhật vào: 2020-12-18

Được tải lên bởi: Fellipe Tenam

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: fb1095317b6fb10cf5c25476c37713d19e920986 Danganronpa Soundboard 3.6(36) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.lynic.danganronpasoundboard.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 06978d0562299c6831965bbb6fcaa80afd095036

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2020-12-18
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Danganronpa Soundboard 3.6 (36)

Cập nhật vào: 2020-12-18

Được tải lên bởi: Manish Dongare

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: fb1095317b6fb10cf5c25476c37713d19e920986 Danganronpa Soundboard 3.6(36) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.lynic.danganronpasoundboard.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e69f131ff06405ddb7879bf4308a70bcc4d01996

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2020-12-18
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...