Trang chủ » Trò chơi điện tử » Dancing Line » 2.4.9.2
Dancing Line biểu tượng

Dancing Line

V2.4.9.2

Có gì mới

***Update***
New level: Exodus. let's explore the mystery in new level!
Added: Tutorial. New players can follow the line and learn how to play step by step.
Added: Countdown of removing ads
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Dancing Line 2.4.9.2 (7020170)

Cập nhật vào: 2019-06-14

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 09e3ea7f039db52197f436ff17bebe51b461c865 Dancing Line 2.4.9.2(7020170) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 36343b0741774ad12c00334249631855293b200b

Dung lượng tệp: 72.9 MB

Tải về

2019-06-14
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Dancing Line 2.4.9.2 (1020170)

Cập nhật vào: 2019-06-01

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 09e3ea7f039db52197f436ff17bebe51b461c865 Dancing Line 2.4.9.2(1020170) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d7b805b7f78547b017c05b64c13293feeb17b0cd

Dung lượng tệp: 71.8 MB

Tải về

2019-06-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...