Giới thiệu về Dancing Hotdog

Tiếng Việt

Tham gia siêu swaggy nhảy hot dog trong hành trình của mình đạt chiều cao đáng kinh ngạc!

Join super-swaggy dancing hot dog in his journey reaching incredible heights!

Tap to jump on the platforms and make it all the way to the top! Collect the ketchup bottles and unlock cool new looks!

Do you have what it takes to become the top hot dog jumper?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Jul 30, 2017

- Perfect jump
- New dance moves
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dancing Hotdog 1.1

cập nhật trên

Jul 29, 2017

Được tải lên bởi

Benji Bauwens

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...