Dance n Gun biểu tượng

1.14 by AMANOTES PTE LTD


Oct 23, 2020

Giới thiệu về Dance n Gun

Tiếng Việt

Nhảy và Bắn theo nhịp điệu của âm nhạc trong một vũ trụ cyberpunk!

The most skillful trigger is in town! It's so easy, that she can even dance.

Destroy all your enemies while dancing and following the melody!

HOW TO PLAY:

* Tap when the target is on the enemy

* The more you match the melody, the more precisely you shoot

"🎶 Numerous well-known songs to choose from

🤸 Weekly updated new contents

⭐ Easy to play with simple control

🤸 Spectacular music game experiences

🎶 Play with rhythm and music

⭐ Unique gameplay and experience

⭐ Summer Hit

⭐ Harder than it looks

⭐⭐⭐⭐⭐"

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.14

Last updated on Oct 23, 2020

New Animations
New FOV

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dance n Gun 1.14

Được tải lên bởi

Le van Hao

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Dance n Gun Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.