Trang chủ » Câu đố » Cut It » 1.3.5
Cut It biểu tượng

Cut It

V1.3.5

Có gì mới

- Thêm một chapter mới "MOON" trong chế độ thường.
- Cải thiện hiệu năng.
- Ra mắt một game mới có tên "Draw Here: Logic Puzzles".
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cut It 1.3.5 (300084)

Cập nhật vào: 2019-03-18

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 2fda86a2c85171fd833c085c105c6c18baae191a Cut It 1.3.5(300084) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 3dfaf41c3b2efd4f9e3cfe25ce287ccf1637bbed

Dung lượng tệp: 28.1 MB

Tải về

2019-03-18
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Cut It 1.3.5 (300083)

Cập nhật vào: 2019-03-18

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 2fda86a2c85171fd833c085c105c6c18baae191a Cut It 1.3.5(300083) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0b8a08f404f8bd29a1017a6e78263f3aa12b6fff

Dung lượng tệp: 26.8 MB

Tải về

2019-03-18
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...