Trang chủ » Trò chơi » Câu đố » Cut It » 1.3.3
Cut It biểu tượng

Cut It

V1.3.3

Có gì mới

- Thêm một chapter mới ""MOON"" trong chế độ thường.
- Cải thiện hiệu năng.
- Ra mắt một game mới có tên "Draw Here: Logic Puzzles".
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cut It 1.3.3 (300080)

Cập nhật vào: 2019-02-25

Uploaded by: Angela Arzella Shrutwa

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 2fda86a2c85171fd833c085c105c6c18baae191a Cut It 1.3.3(300080) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 3d1334ed2726f3da5483d370cef63794bfa3cc73

Dung lượng tệp: 28.1 MB

Tải về

2019-02-25
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Cut It 1.3.3 (300079)

Cập nhật vào: 2019-02-25

Uploaded by: Angela Arzella Shrutwa

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 2fda86a2c85171fd833c085c105c6c18baae191a Cut It 1.3.3(300079) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 596239418140f9c4e89e07d8f9756d6b8dcd64ed

Dung lượng tệp: 26.8 MB

Tải về

2019-02-25
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...