Cubriko biểu tượng

6.0 2 Đánh giá


1.0 by Ketchapp


Jun 1, 2018

Giới thiệu về Cubriko

Chào mừng bạn đến với thế giới cube!

Be attentive, avoid various obstacles, drive your cube in a beautiful world

and beat your friend's records!

◉ Collect 60 characters

◉ Complete 40 missions

◉ Unlock 10 skins

◉ Customize your colors

◉ Complete 80 challenges

◉ Receive daily rewards

◉ Compare your high score with players worldwide!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Jun 1, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Cubriko 1.0

Được tải lên bởi

မင္း ခ်မ္း မြန္

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Cubriko Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.