Trang chủ » Trò chơi » Dạng bảng » CT-ART 4.0 » 0.9.7
CT-ART 4.0 biểu tượng

CT-ART 4.0

V0.9.7

Có gì mới

* Added Dutch, Polish translations
* Small fixes and improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
CT-ART 4.0 0.9.7 (2000006)

Cập nhật vào: 2016-10-28

Uploaded by: ซาย'ย ทรุด'ด ดัม'ม

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: ea647b98320fe1d7991fe56212c5b18d81c2db83 CT-ART 4.0 0.9.7(2000006) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 20bc24917cf427e6f188834a5392bb7c9f08e05c

Dung lượng tệp: 7.2 MB

Tải về

2016-10-28
armeabi-v7a
Android 2.3.2+
nodpi
CT-ART 4.0 0.9.7 (2000005)

Cập nhật vào: 2016-10-25

Uploaded by: الغلاء كله

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: ea647b98320fe1d7991fe56212c5b18d81c2db83 CT-ART 4.0 0.9.7(2000005) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: ba51a648f6b3a5fe0d7df70d02fa31382f79af87

Dung lượng tệp: 7.0 MB

Tải về

2016-10-25
armeabi-v7a
Android 2.3.2+
nodpi
CT-ART 4.0 0.9.7 (2000004)

Cập nhật vào: 2016-07-21

Uploaded by: ซาย'ย ทรุด'ด ดัม'ม

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: ea647b98320fe1d7991fe56212c5b18d81c2db83 CT-ART 4.0 0.9.7(2000004) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7bcbfb86367d2cdc2bf1fef001e02603eeb286e5

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2016-07-21
armeabi-v7a
Android 2.3.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...