Crazy Ride biểu tượng

1.0 by AMANOTES PTE LTD


Oct 5, 2020

Giới thiệu về Crazy Ride

Tiếng Việt

Bạn có thực sự muốn hòa mình vào không khí công viên giải trí trên điện thoại?

Do you really want to join in the amusement park atmosphere on your phone? We have a super-fast hero with a unique innovative details for players. So we can bring you a feeling of extreme adventure by the third-person camera view, the stunning gameplay contains the hardcore ride by trying to avoid the obstacle and traps. Be a super hero and flying to feel the extreme ride today!

Show your accuracy skill

Friendly control and simple gameplay

Updated with the top-hit soundtrack, music content

Features updated weekly

Enhanced with friendly design

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Oct 5, 2020

First release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Crazy Ride 1.0

Được tải lên bởi

HệŢhống Messeňger

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Crazy Ride Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.