Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » CPU Monitor - temperature, usage, performance
CPU Monitor - temperature, usage, performance biểu tượng

CPU Monitor - temperature, usage, performance

8.0.3 for Android

System monitor tools lab - Cpu Ram Battery

Mô tả của CPU Monitor - temperature, usage, performance

The most beautiful and powerful cpu monitor for android! You are able to monitor cpu temperature and frequency real time, and analyze the cpu temperature and frequency history data. Cpu monitor provides many kinds of tools. including: One Tap Boost, ram widget, cpu widget, battery widget, desktop floating window, status bar floating window, over heat alarm. You can monitor the ram, cpu and battery information very convenient. The detail features including:

CPU Monitor
Monitor the cpu temperature and frequency real time, analyze the cpu temperature and frequency history information, and support the multicore cpu monitoring.

Device Information
Show the detailed device information, including: cpu information, system information, hardware information, screen information .

One Tap Boost
You can create the『One Tap Boost』shortcut, boost ram very convenient.

Temperature Over Heat Alarm
Cpu monitor will trigger an alarm when cpu's or battery's temperature is over heat, you can choose open or close the over heat alarm as your like.
Floating Window
Floating window show the cpu temperature, battery temperature, ram usage real time, including: status bar floating window and desktop floating window.

Widget
Support ram widget, cpu widget and battery widget.

Multi-Theme
Cpu monitor is very beautiful and support multi-theme switching, you can choose the theme you like.

If you like cpu monitor, you can upgrade to pro version 『Powerful System Monitor』: CPU Monitor, Storage Cleaner, RAM Booster, Battery Monitor, Battery Saver all in one!

CPU Monitor - temperature, usage, performance 8.0.3 Cập nhật

2020-05-18
Fix some bugs and crash.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Mathias Sunday

Phiên bản mới nhất: 8.0.3Yêu cầu cập nhật CPU Monitor - temperature, usage, performance

Available on: Tải CPU Monitor - temperature, usage, performance trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với CPU Monitor - temperature, usage, performance
Xem thêm từ System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...