Trang chủ » Công cụ » CPU-L » 2.2.7
CPU-L biểu tượng

CPU-L

V2.2.7

Có gì mới

v2.2.7:
- Added German language
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
CPU-L 2.2.7 (202071)

Cập nhật vào: 2019-03-29

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 101e13231341f385beda8e430fffd296c8316b81 CPU-L 2.2.7(202071) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: 5f9c8f4fec0352ab4eec63aa976973835d80aca6

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2019-03-29
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.1+
160-640dpi
CPU-L 2.2.7 (202070)

Cập nhật vào: 2019-03-29

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 101e13231341f385beda8e430fffd296c8316b81 CPU-L 2.2.7(202070) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: 97504beef0ffa2e4e3973e4b2e2b5dc82d46dc44

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2019-03-29
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...