Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » COVIDWISE » 1.0
COVIDWISE biểu tượng

COVIDWISE

V1.0

Có gì mới

Add your phone to the COVID fight! For this version of COVIDWISE, we made some minor enhancements, streamlined some features, and fixed a few minor bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
COVIDWISE 1.0 (66)

Cập nhật vào: 2020-09-04

Uploaded by: Dân Chơi

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 06fd2ff99e83f24ee3dff6cba6d0eac7ee96a44f COVIDWISE 1.0(66) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 3cdb348a4a0804b8007b05b40cd27db7935091ca

Dung lượng tệp: 5.1 MB

Tải về

2020-09-04
universal
Android 6.0+
160-640dpi
COVIDWISE 1.0 (41)

Cập nhật vào: 2020-08-07

Uploaded by: Alfati Almuhtal

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 06fd2ff99e83f24ee3dff6cba6d0eac7ee96a44f COVIDWISE 1.0(41) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 880896621b57c87f8e98e4cf6ee4f15d29f6704d

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2020-08-07
universal
Android 6.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...