Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Copeland™ Mobile » 1.9.11
Copeland™ Mobile biểu tượng

Copeland™ Mobile

V1.9.11

Có gì mới

- Display Hotline Inventory For Emerson DC
- Display Hotline Inventory For Johnstone DC
- Display Hotline Inventory For Brantford DC
- Bug Fixes
Feedback always welcome: appsupport@emerson.com
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Copeland™ Mobile 1.9.11 (51)

Cập nhật vào: 2019-04-30

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 8f3a106031d37641fe9906d4cb09d6f8e1d7899a Copeland™ Mobile 1.9.11(51) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

Tệp SHA1: 8a30235752dd3e7b4b9c17bd1c5b1267ec2791a1

Dung lượng tệp: 19.7 MB

Tải về

2019-04-30
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Copeland™ Mobile 1.9.11 (50)

Cập nhật vào: 2019-03-26

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 8f3a106031d37641fe9906d4cb09d6f8e1d7899a Copeland™ Mobile 1.9.11(50) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

Tệp SHA1: 9d470f4a739bee1b26529312c36bd3bd432ddc43

Dung lượng tệp: 19.7 MB

Tải về

2019-03-26
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...