Compose Material Catalog biểu tượng

2.3.0 by Google LLC


Feb 7, 2024

Giới thiệu về Compose Material Catalog

Ứng dụng danh mục Material Design cho Jetpack Compose.

Tham chiếu chính tắc về các thành phần Material Design, chủ đề, chủ đề tối và cách triển khai các tính năng này trong Jetpack Compose: Danh mục Compose Material. Danh mục bao gồm ba màn hình chính: màn hình chính, màn hình thành phần và màn hình ví dụ. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể khởi chạy bộ chọn chủ đề hoặc menu “khác” từ thanh ứng dụng trên cùng. Ứng dụng này cũng hỗ trợ chủ đề tối.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3.0

Last updated on Feb 7, 2024

A canonical reference of Material Design components, theming, dark theme, and how to implement these features in Jetpack Compose: the Compose Material Catalog.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Compose Material Catalog 2.3.0

Được tải lên bởi

Denis Andrei

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Compose Material Catalog trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Compose Material Catalog Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.