Giới thiệu về COBRA ULTRA+

Tiếng Việt

Compatible with Android 5.0 to the latest android version.

Compatible with Android 5.0 to the latest android version.

COBRA ULTRA is an IPTV service broadcasting app for COBRA ULTRA server users. It provides a way to watch live TV broadcasts, tv series and movies library on their Android devices (Cell Phones, Android TV Boxes, Android Smart TV, Fire TV Stick etc.).

It is a reliable IPTV player to enjoy your favorite entertainment.

- Live broadcast, movies, tv series

- Supports EPG feature

- Family protection system

- Internal high-spec media player

- Ability to add external media players

- Attractive and impressive design and more easy to use

- Support English and Arabic languages

- Support media subtitles.

More information:

http://cobraiptvultra.com

Important information:

We do not provide any type of IPTV services such as IPTV subscriptions.

The user must contact the TV service provider to obtain the username, password, or server URL.

User must have your own content, this is just a fast IPTV Player for playing content.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.7

Last updated on Sep 22, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật COBRA ULTRA+ 4.7

Được tải lên bởi

Doğu Daşdemir

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

COBRA ULTRA+ Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.