Clothes Thief biểu tượng

1.1 by Ketchapp


Jul 28, 2021

Giới thiệu về Clothes Thief

Ăn trộm tất cả!

The first fully fledged 3D clothes stealing simulator!

Put yourself in the shoes of a peculiar thief with an insatiable hunger for outfits

Tap to steal every piece of clothing in sight and watch how funny reactions to your acts unfold as people wear less and less. Will you be able to collect all of the 40 different pants, shirts and underwears ?

Disclaimer: All actions displayed are presented for purely comedic purposes. We do not support real life harassement and strongly stand against it.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Jul 28, 2021

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Clothes Thief 1.1

Yêu cầu Android

5.0 and up

Hiển thị nhiều hơn

Clothes Thief Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.