Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » Clio » 20200708.0.0
Clio biểu tượng

Clio

V20200708.0.0

Có gì mới

In this release:
∙ Fixed: An issue where the “What’s new” screen was shown multiple times.
∙ Fixed: An issue where Zoom links were removed from some calendar events.
∙ Fixed: An issue where resources were unable to be added to a matter, from the list of recently viewed matters.

Enjoying Clio? Please don’t forget to leave us a review in Google Play.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Clio 20200708.0.0 (2020070800)

Cập nhật vào: 2020-07-12

Được tải lên bởi: Richard Michel

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: c6b1903188e49703d094a165a202de850da10be0 Clio 20200708.0.0(2020070800) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.themis.clioAndroid.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 7d67ea7ca5edf50744dcc9e050d474f6f9487cca

Dung lượng tệp: 20.6 MB

Tải về

2020-07-12
armeabi-v7a
Android 7.0+
160-640dpi
Clio 20200708.0.0 (2020070800)

Cập nhật vào: 2020-07-12

Được tải lên bởi: ยุพิน นามวิเศษ

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: c6b1903188e49703d094a165a202de850da10be0 Clio 20200708.0.0(2020070800) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.themis.clioAndroid.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0de0ba818fea3cceb31b3b6a91f558ea0758bf3b

Dung lượng tệp: 23.9 MB

Tải về

2020-07-12
arm64-v8a
Android 7.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.