Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Class 11 Physics NCERT solution
Class 11 Physics NCERT solution biểu tượng

Class 11 Physics NCERT solution

1.1 for Android

Learn CBSE

Mô tả của Class 11 Physics NCERT solution

Class 11 Physics NCERT solution app is developed as per the requirements of our CBSE students to solve maths problem effectively and in real time with better understanding. In this NCERT maths solution app you can find every chapter wise solution.

This app contains answers to all the chapters included in the CBSE Class 11 NCERT Book:

★ Chapter 1: Physical World
★ Chapter 2: Units and Measurements
★ Chapter 3: Motion in a Straight Line
★ Chapter 4: Motion in a Plane
★ Chapter 5: Laws of Motion
★ Chapter 6: Work, Energy, and Power
★ Chapter 7: System of Particles and Rotational Motion
★ Chapter 8: Gravitation
★ Chapter 9: Mechanical Properties of Solids
★ Chapter 10: Mechanical Properties of Fluids
★ Chapter 11: Thermal Properties of Matter
★ Chapter 12: Thermodynamics
★ Chapter 13: Kinetic Theory
★ Chapter 14: Oscillations
★ Chapter 15: Waves

Class 11 Physics NCERT solution 1.1 Cập nhật

2019-12-19
Minor Bug Fixes

Class 11 Physics NCERT solution Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Syaiful Sukses Sensor

Phiên bản mới nhất: 1.1Yêu cầu cập nhật Class 11 Physics NCERT solution

Available on: Tải Class 11 Physics NCERT solution trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ Learn CBSE
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...