Giới thiệu về Clash Hero

Tiếng Việt

Chạy! Đụng độ với kẻ thù của bạn và đánh bại chúng!

Run! Clash into your enemies and beat ‘em up!

Welcome to Clash Hero, the best run and clash game ever. Enjoy your day with our top hit songs and relax with the easy gameplay. Simply hold your finger, move to run, move to fight, and move to beat the gang. Only you V.S the gang, can you win and save the city? It is not as easy as you thought!

How to play

- Hold and drag to beat the gang! DON'T TAP

- Move to run and to avoid obstacles.

- Feel the beat of our hit songs.

Game feature:

- Lively 3D design

- Multiple levels of increasing difficulty

- Simple game-play and 1-hand control

- High quality and various songs for you to choose from.

Let’s have fun!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.0.1

Last updated on Nov 21, 2020

First release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Clash Hero 0.0.1

Được tải lên bởi

Satish Jethva

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Clash Hero Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.