Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » CJmall
CJmall biểu tượng

CJmall

6.5.8 for Android

CJ ENM

Mô tả của CJmall

트렌디한 라이프스타일을 선도하는 CJmall!
새로워진 CJmall 앱을 소개 합니다.

- 오클락딜 : CJmall에서 자신있게 추천 드리는 오클락딜 라이프 스타일 상품과 혜택, 서비스를 만나보세요.
- TV쇼핑 : 라이브 방송 상품과 놓쳤던 방송 상품을 모바일로 구매하시고 5%적립 받으세요.
- 쇼크LIVE : 쇼핑 크리에이터가 선별한 상품을 구경하면서 실시간 대화도 할 수 있는 신개념 방송을 만나보세요.
- 검색 : 카테고리, 브랜드, 혜택, 가격대 별로 내가 검색한 키워드를 쉽고 빠르게 찾아보세요.
- 장바구니, 주문서 : 최대 할인 쿠폰 자동 적용, 복수 배송지 선택, 편의점 배송 등 편의 기능으로 쉽고 빠르게 쇼핑하세요.

■ 앱 접근 권한 동의 규정 안내
2017년 3월 23일 시행되는 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞추어
서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

[필수적 접근 권한]
- 기기 및 앱 기록 : 통계, 푸시 발송, 오류 정보 확인, 실행중이거나 최근 실행된 앱 정보에 대한 탐색
- 네트워크 연결정보 : WIFI, LTE 연결 정보 확인
- 전화 : 고객센터 전화연결, 비주얼 ARS 사용

[선택적 접근 권한]
- 저장공간(사진/미디어/파일) : 이미지, 동영상 직접 저장
- 카메라 : 사진 및 동영상 촬영
- 마이크 : 음성 검색 사용
- GPS(위치정보) : 단말기의 위치정보 기능 사용

앞으로도 편리하고 친절한 쇼핑을 위한 지속적인 업데이트에 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

CJmall 고객센터 1644-2525

CJmall 6.5.8 Cập nhật

2019-07-02
고객님의 소중한 의견을 반영하여 앱 안정성과 사용성을 개선하였습니다.
앞으로도 쉽고 편리한 쇼핑을 위해 더 발전하는 CJmall이 되겠습니다. 감사합니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 6.5.8Yêu cầu cập nhật CJmall

Lấy nó trên: Tải CJmall trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với CJmall
Xem thêm từ CJ ENM
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...