City Gang biểu tượng

0.6 by AMANOTES PTE LTD


Dec 10, 2020

Giới thiệu về City Gang

Tiếng Việt

Trở thành một tay xã hội đen thực sự trong thị trấn mafia này.

Becomes a true gangster in this mafia town.

The criminal world always exists, and there is only one who can be the king. Welcome to the gangster’s real-life with our newest music fighting game: City Gang 3D. Rage to fight your way through street fighters, boss gangs, and become the BOSS. Don’t let your daily routine bored you. Join us now!

Punching, grabbing, kicking, throwing, it is just half of the defenses and attack techniques that our fantastic game gives you. Unleash hard punches, hit perfect kicks and combos, fight them!

FEATURES:

- New fun gameplay.

- Different fighting moves

- Beautiful background music

- Amazing 3D retro graphics.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.6

Last updated on Dec 10, 2020

First release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật City Gang 0.6

Được tải lên bởi

Rajesh Rajesh

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

City Gang Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.