Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary
Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary biểu tượng

Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary

1.0.22 for Android

lomol language

Mô tả của Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary

The dictionary supports both offline and online translation, automatic retrieval of Chinese and English input, easy to use, support Chinese. English. Japanese. Korean. French. German. Spanish online translation and pronunciation, support English online listening learning
The main function:
1. Chinese and English offline translation
2. Support Chinese. English. Japanese. Korean. French. German. Spanish online translation and pronunciation
3. Support English online listening learning
4. Support the new word record function
5. Support history query record function

main feature:
1. Easy to use, easy and fast
2. Offline online support at the same time
3. The interface is beautiful and generous

If you encounter any software related problems during use, please contact us (you can email us via email)
In the follow-up, we will continue to develop related dictionaries in other languages according to our needs, so that everyone can communicate and learn in daily life, so stay tuned!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Rag El Amir

Phiên bản mới nhất: 1.0.22Yêu cầu cập nhật Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary

Available on: Tải Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Chinese English Dictionary | Chinese Dictionary
Xem thêm từ lomol language
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...