Trang chủ » Trò chơi » Dạng bảng » Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu » 1.0.2
Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu biểu tượng

Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu

V1.0.2

Có gì mới

* Added Greek translation
* Support subscriptions, you can buy subscription to all courses at learn.chessking.com
* Improved home screen design
* Improved refutations showing
* Various fixes and improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2 (2000015)

Cập nhật vào: 2017-10-30

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: d3a191e9695b61a34fdc7c3e14b8e1d3bbc88859 Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2(2000015) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 3310eb27fc8c324b839e09d96195b678b6eaa016

Dung lượng tệp: 7.4 MB

Tải về

2017-10-30
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2 (2000014)

Cập nhật vào: 2017-10-02

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: d3a191e9695b61a34fdc7c3e14b8e1d3bbc88859 Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2(2000014) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 9f997b4de9d56998aa46d5d8b2a5b470503c71da

Dung lượng tệp: 7.3 MB

Tải về

2017-10-02
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2 (1000014)

Cập nhật vào: 2017-10-27

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: d3a191e9695b61a34fdc7c3e14b8e1d3bbc88859 Chiến thuật Cờ Vua cho Người mới bắt đầu 1.0.2(1000014) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi

Tệp SHA1: 34568bc5e9b15e4f375cf753ab2d5697ae6e6351

Dung lượng tệp: 7.3 MB

Tải về

2017-10-27
armeabi
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...