Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Cebu Pacific » 2.63.1
Cebu Pacific biểu tượng

Cebu Pacific

V2.63.1
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cebu Pacific 2.63.1 (4166217)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: Евгений Двойников

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.63.1(4166217) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d1388750e26c0695098e553a58d34dabda22ad8d

Dung lượng tệp: 78.2 MB

Tải về

2021-03-01
arm64-v8a
Android 8.0+
120-640dpi
Cebu Pacific 2.63.1 (2166217)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: Евгений Двойников

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.63.1(2166217) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5e239365775f8616ec5bdb7b170d2ec06b2912b4

Dung lượng tệp: 81.7 MB

Tải về

2021-03-01
armeabi-v7a
Android 8.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...