Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Cebu Pacific » 2.59.0
Cebu Pacific biểu tượng

Cebu Pacific

V2.59.0
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cebu Pacific 2.59.0 (4162500)

Cập nhật vào: 2021-01-06

Uploaded by: Müësës Robinson

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.59.0(4162500) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bcf902912943600bb010ae20b311667c82e1ab35

Dung lượng tệp: 92.2 MB

Tải về

2021-01-06
arm64-v8a
Android 8.0+
120-640dpi
Cebu Pacific 2.59.0 (2162500)

Cập nhật vào: 2021-01-06

Uploaded by: David M Koinglot

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.59.0(2162500) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 77d4162a5af3bf0cf5a3875a66c83e50a488d011

Dung lượng tệp: 95.1 MB

Tải về

2021-01-06
armeabi-v7a
Android 8.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...