Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Cebu Pacific » 2.56.1
Cebu Pacific biểu tượng

Cebu Pacific

V2.56.1

Có gì mới

Just your regular clean up. We’ve zapped out some bugs that were slowing down the app and making your experience bumpy. Try it out and let us know what you think!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cebu Pacific 2.56.1 (4159737)

Cập nhật vào: 2020-11-10

Uploaded by: Евгений Двойников

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.56.1(4159737) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 8d5b9c47243ebbae59a9fd446094f77b30a4e5f4

Dung lượng tệp: 91.8 MB

Tải về

2020-11-10
arm64-v8a
Android 8.0+
120-640dpi
Cebu Pacific 2.56.1 (2159737)

Cập nhật vào: 2020-11-10

Uploaded by: ภูริณัฐ หน้ากุเหมือนพ่อมึงมึงถึงมอง กสิการ

Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

Chữ ký: 7cf7b70688358dc287d5f9a56aee20920c5f4177 Cebu Pacific 2.56.1(2159737) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1d6522a65403dbdf45a395c12de4ab419a10ab54

Dung lượng tệp: 94.8 MB

Tải về

2020-11-10
armeabi-v7a
Android 8.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...