Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » 고양이는 정말 귀여워
고양이는 정말 귀여워 biểu tượng

고양이는 정말 귀여워

1.2.5 for Android

kkiruk studio

Mô tả của 고양이는 정말 귀여워

당신이 원하는 심쿵 고양이 게임 - 고.정.귀!
지금 고양이 마을에 무슨 일이 일어나고 있나요?
귀여운 고양이들을 돌보면서 마을을 키워나가세요!


■ 게임소개
"고양이는 정말 귀여워"는 지친 하루를 마치고 돌아온 당신을 위한 힐링 시뮬레이션 게임입니다. 다양한 고양이를 모아서 나만의 마을을 꾸며보세요. 그냥 놀고있는 고양이들을 바라보기만 해도 좋습니다. 고양이는 귀여우니까요!


■ 게임특징
- 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 쉽고 간단한 조작법
- 바라보기만 해도 힐링되는 귀여운 고양이들을 모으는 즐거움
- 고양이들의 다양하고 엉뚱한 능력을 밀당을 통해 발견하고 선택하는 플레이
- 고양이가 사는 건물을 원하는 장소에 지어서 직접 마을을 꾸며 나가는 차별화된 시뮬레이션 요소


■ 게임방법
고양이를 돌보면서 하트를 모으세요.
멸치와 고양이풀을 모아서 새로운 고양이를 발견하세요.
고양이의 귀여운 행동을 발견하세요.
건물을 꾸며서 자신만의 고양이 마을을 만드세요.


보다 많은 소식을 끼룩 스튜디오 홈페이지에서 확인하세요!
http://www.facebook.com/kkirukstudio


■ 데이터 저장
[클라우드 저장을 사용하시기 바랍니다!]
서버가 없는 게임입니다. 게임의 플레이 데이터는 이용 중인 휴대폰 단말 내에 보관됩니다.
클라우드 저장 기능을 이용해서 플레이 데이터를 안전하게 백업하는 것을 권장합니다.


■필수 권한 안내
[기기 사진, 미디어, 파일 액세스]
게임을 실행하는데 필요한 파일을 휴대폰에 저장하기 위해 사용합니다.


■ 권한 재설정 및 철회 방법
[안드로이드 버전 6.0이상]
1. 접근 권한 별 철회 방법: 휴대폰 설정 > 애플리케이션 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 해당 접근권한 선택 > 접근권한동의 또는 철회선택
2. 앱 별 철회방법: 휴대폰 설정 > 애플리케이션 > 해당 앱 선택 > 권한선택 > 접근권한동의 또는 철회선택

[안드로이드 버전 6.0미만]
운영체제 특성상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 게임을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다.
----
개발자 연락처 :
000-0000-0000

고양이는 정말 귀여워 1.2.5 Cập nhật

2019-05-09
[Update Notice]
- Bug Fixes.

고양이는 정말 귀여워 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.5Yêu cầu cập nhật 고양이는 정말 귀여워

Lấy nó trên: Tải 고양이는 정말 귀여워 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 고양이는 정말 귀여워
Xem thêm từ kkiruk studio
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...