Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Catch Up » 1.1
Catch Up biểu tượng

Catch Up

V1.1
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Catch Up 1.1 (3075)

Cập nhật vào: 2017-07-25

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Catch Up 1.1(3075) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi

Tệp SHA1: aaef3fbd366b699915e0f957f08bd409b919fa7f

Dung lượng tệp: 17.7 MB

Tải về

2017-07-25
armeabi
Android 4.0+
120-640dpi
Catch Up 1.1 (2606)

Cập nhật vào: 2017-07-15

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Catch Up 1.1(2606) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi

Tệp SHA1: e6da791bd5e4a64945824a9116229ca4a3d23516

Dung lượng tệp: 9.4 MB

Tải về

2017-07-15
armeabi
Android 4.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...