Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Cat Simulator » 2.1.1
Cat Simulator biểu tượng

Cat Simulator

V2.1.1

Có gì mới

Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cat Simulator 2.1.1 (200028)

Cập nhật vào: 2019-08-05

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 7ac4d663de1eea54d683035e762b83148afa4022 Cat Simulator 2.1.1(200028) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 44be9bc6dbf4c25f1fc60f1be022602fd334052d

Dung lượng tệp: 77.4 MB

Tải về

2019-08-05
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Cat Simulator 2.1.1 (21)

Cập nhật vào: 2016-11-04

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 7ac4d663de1eea54d683035e762b83148afa4022 Cat Simulator 2.1.1(21) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 186c383b4799a804bd490e19d9ba60e3ffd472b1

Dung lượng tệp: 78.6 MB

Tải về

2016-11-04
armeabi-v7a
x86
Android 4.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...