Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » Castle Clash: 용맹한 부대
Castle Clash: 용맹한 부대 biểu tượng

Castle Clash: 용맹한 부대

1.5.1 for Android

IGG.COM

Mô tả của Castle Clash: 용맹한 부대

●●● 수 많은 유저들과 함께 캐슬 크래시를 플레이하세요! ●●●

한 박자 빠른 전략과 흥미진진한 전투를 가진 캐슬 크래시는 이미 최고의 게임입니다! 신화 속에 나오는 크리쳐 부대를 이끄는 강력한 영웅 군단을 고용하세요. 세계 제일의 위대한 군주를 목표로 전투를 벌이세요. 던전, 레이드 등에서 당신의 전략을 시험해 보세요! 전 세계 1억명 이상의 플레이어와 함께 전투를 즐길 시간입니다!

프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 러시아, 일본, 한국에서 가능합니다.

게임 특징 :
* 난공불락의 요새를 짓고 강화하세요!
* 다양한 타입의 군대로 최강의 군대를 만드세요!
* 강력한 영웅을 고용하고 진화시키세요!
* 새로운 "최후의 결전"에 제일 좋아하는 영웅들을 배치해보세요!
* 사랑스러운 펫들과 절친이 되세요!
* 전 세계의 친구들, 길드원들과 함께 강력한 보스들을 무찌르세요!
* 요새 쟁탈전에서 벌어지는 길드전에 참가하세요!
* 다른 모바일 전략 게임보다 더 흥미진진한 협력 모드와 PvP 모드!

참고: 이 게임은 인터넷 연결을 필요로 합니다.

캐슬 크래시 페이스북 : http://www.facebook.com/CastleClashKR

Castle Clash: 용맹한 부대 1.5.1 Cập nhật

2019-05-28
업데이트 사항
1. 신규 게임 모드: 영지 방어.
2. 부대에서 "빠른 모집" 가능.
3. 신규 영웅 스킨. (타락한 자의 친구, 스팀펑크 해적, 샤이니 나이트)
4. 6개의 신규 건물 스킨. (골드 마인, 마나 밀, 골드 금고, 마나 금고, 보관함, 펫 플라자)
5. 신규 운명 레벨 추가. (레벨 41 - 레벨 60)
6. 신규 영웅: 스발린
7. 신규 패시브 (및 해당 휘장과 룬)
8. 신규 인챈트: 성스러운 신념

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.5.1Yêu cầu cập nhật Castle Clash: 용맹한 부대

Lấy nó trên: Tải Castle Clash: 용맹한 부대 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Castle Clash: 용맹한 부대
Xem thêm từ IGG.COM
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...