Trang chủ » Thông thường » Candy Crush Saga » Phiên bản
Candy Crush Saga biểu tượng

Candy Crush Saga

🍭 The sweetest puzzle game! Switch, match & blast candies to win levels! 🍬

Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...