Trang chủ » Ứng dụng » Sự kiện » Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar » 1.0.2
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar biểu tượng

Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar

V1.0.2
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.2 (2003)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: فهد الچوهری

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 75eb045ad4e6b6f1f8861068c27150a22ab240b6 Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.2(2003) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 785988d1db9299ee6b8e685f9372085940f64ef8

Dung lượng tệp: 8.0 MB

Tải về

2021-03-01
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.2 (1003)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: Si Thu

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 75eb045ad4e6b6f1f8861068c27150a22ab240b6 Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.2(1003) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f539fad292005cb73c56661ed66c2ebf53a4beca

Dung lượng tệp: 7.7 MB

Tải về

2021-03-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...