Trang chủ » Ứng dụng » Sự kiện » Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar » 1.0.1
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar biểu tượng

Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar

V1.0.1
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.1 (2002)

Cập nhật vào: 2020-05-01

Uploaded by: Manal Rabah

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 75eb045ad4e6b6f1f8861068c27150a22ab240b6 Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.1(2002) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 8de31326eae0ceb161be6c010f9962305d0aea16

Dung lượng tệp: 8.0 MB

Tải về

2020-05-01
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.1 (1002)

Cập nhật vào: 2020-05-01

Uploaded by: بشة ود الابيض

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 75eb045ad4e6b6f1f8861068c27150a22ab240b6 Cambodia Holidays : Phnom Penh Calendar 1.0.1(1002) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7d60c1dd78cd3455ea2d1a369a77e550da503dc6

Dung lượng tệp: 7.7 MB

Tải về

2020-05-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...