Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Caller ID » 1.4.6
Caller ID biểu tượng

Caller ID

V1.4.6

Có gì mới

- Various bugs and crashes fixed!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Caller ID 1.4.6 (92)

Cập nhật vào: 2020-11-10

Uploaded by: Daniel Santos

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 3d276fd0ef450ec977fd41a24f87d96943d9059c Caller ID 1.4.6(92) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.callblocker.whocalledme.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.pt, config.ru, config.tr, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 8d5a7b0f402fd22810fb1db9e57e07205926e292

Dung lượng tệp: 7.2 MB

Tải về

2020-11-10
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Caller ID 1.4.6 (92)

Cập nhật vào: 2020-11-10

Uploaded by: Curnell Brumm

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 3d276fd0ef450ec977fd41a24f87d96943d9059c Caller ID 1.4.6(92) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.callblocker.whocalledme.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: 1d825025f10f33e7d81cc4603ad507d6ea6740c0

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2020-11-10
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...