Trang chủ » Chiến thuật » Call of Dead: zombie land » 0.6
Call of Dead: zombie land biểu tượng

Call of Dead: zombie land

V0.6

Có gì mới

- Change balance more easy
- Fix minor bugs
- Change layout UI
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Call of Dead: zombie land 0.6 (11)

Cập nhật vào: 2018-08-28

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 02cf3afbbc778c7c23e64af032e69f61582c7413 Call of Dead: zombie land 0.6(11) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a,x86

Tệp SHA1: 6cd82e14e7b027439e9745cecb19f0df5327e361

Dung lượng tệp: 69.2 MB

Tải về

2018-08-28
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Call of Dead: zombie land 0.6 (10)

Cập nhật vào: 2018-08-17

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 02cf3afbbc778c7c23e64af032e69f61582c7413 Call of Dead: zombie land 0.6(10) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a,x86

Tệp SHA1: e1666832486f1d53c3ea6e2b7a31912d4063fe31

Dung lượng tệp: 69.1 MB

Tải về

2018-08-17
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...