Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Caffeine » 1.9.4
Caffeine biểu tượng

Caffeine

V1.9.4

Có gì mới

Thank you for using Caffeine. We regularly update the app to improve the experience and address feedback from our community. This version includes bug fixes and general performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Caffeine 1.9.4 (978)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: Dipesh Kathe

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.4(978) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: bc4f0b78e69db5d25ec73092b7eae64cbdfe2b35

Dung lượng tệp: 22.9 MB

Tải về

2021-01-22
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Caffeine 1.9.4 (978)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: Kyaw Swar Hlaing

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.4(978) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 0cc3953388c7f925b300e37064b42ec9289166d2

Dung lượng tệp: 19.6 MB

Tải về

2021-01-22
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...