Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Caffeine » 1.9.3
Caffeine biểu tượng

Caffeine

V1.9.3

Có gì mới

Thank you for using Caffeine. We regularly update the app to improve the experience and address feedback from our community. This version includes bug fixes and general performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Caffeine 1.9.3 (963)

Cập nhật vào: 2021-01-07

Uploaded by: Dipesh Kathe

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.3(963) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: fb5683884d2d6f381e69d16f2638c831ea474cb8

Dung lượng tệp: 22.8 MB

Tải về

2021-01-07
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Caffeine 1.9.3 (963)

Cập nhật vào: 2021-01-07

Uploaded by: Dipesh Kathe

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.3(963) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 386e9499e13f77aeb00959a3c35b9895dbf8d0df

Dung lượng tệp: 19.5 MB

Tải về

2021-01-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...