Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Caffeine » 1.9.2
Caffeine biểu tượng

Caffeine

V1.9.2

Có gì mới

Thank you for using Caffeine. We regularly update the app to improve the experience and address feedback from our community. This version includes bug fixes and general performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Caffeine 1.9.2 (955)

Cập nhật vào: 2020-12-09

Uploaded by: Dipesh Kathe

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.2(955) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 96fa336b7fb33c5900f4cff7a72f734017ef1c7e

Dung lượng tệp: 22.8 MB

Tải về

2020-12-09
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Caffeine 1.9.2 (955)

Cập nhật vào: 2020-12-09

Uploaded by: Ismael Antony

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.9.2(955) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: e42181ea3f920af185749950fb285a976c4a0aa5

Dung lượng tệp: 19.5 MB

Tải về

2020-12-09
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...