Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Caffeine » 1.8.2 (916)
Caffeine biểu tượng

Caffeine

V1.8.2 (916)

Có gì mới

Thank you for using Caffeine. We regularly update the app to improve the experience and address feedback from our community. This version includes bug fixes and general performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Caffeine 1.8.2 (916) (916)

Cập nhật vào: 2020-10-28

Uploaded by: Kyaw Swar Hlaing

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.8.2 (916)(916) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 855cacb07b4bb6e6e12deaeb5dd6a90627c68632

Dung lượng tệp: 21.9 MB

Tải về

2020-10-28
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Caffeine 1.8.2 (916) (916)

Cập nhật vào: 2020-10-28

Uploaded by: Kyaw Swar Hlaing

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: f9de91be69393f624671df058e6e535047802927 Caffeine 1.8.2 (916)(916) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: tv.caffeine.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: c88b58ffc5758057493e54d47f02fc261446b572

Dung lượng tệp: 18.6 MB

Tải về

2020-10-28
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...