Trang chủ » Giáo dục » CA DMV Chinese » 1.62
CA DMV Chinese biểu tượng

CA DMV Chinese

V1.62

Có gì mới

Bug fixes and other updates
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
CA DMV Chinese 1.62 (16)

Cập nhật vào: 2019-05-13

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 42f97ebf42f00033cd0f7d36ffae19dd46bfe485 CA DMV Chinese 1.62(16) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 28448adacd5891e8bc644a6c1cb545fe031c9f41

Dung lượng tệp: 4.1 MB

Tải về

2019-05-13
universal
Android 4.0.3+
160-640dpi
CA DMV Chinese 1.62 (15)

Cập nhật vào: 2018-07-02

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 42f97ebf42f00033cd0f7d36ffae19dd46bfe485 CA DMV Chinese 1.62(15) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: d3ed699f0eb1caa7c411e51ca72a502a4ca44104

Dung lượng tệp: 4.0 MB

Tải về

2018-07-02
universal
Android 4.0.3+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...