Giới thiệu về Bruce Lee

Tiếng Việt

Giải phóng con rồng!

Guide kung fu legend Bruce Lee on an epic run through treacherous paths of fire and ice. Be prepared for ninja attacks, falling obstacles, blazing fireballs, and surprises at every turn. Enter special bonus zones as a flying dragon, collect coins, and unlock new characters.

How far will you go to become legendary?

Features:

◉ Beautiful graphics
◉ Challenging endless gameplay
◉ 16 playable characters to unlock
◉ Cool ninja enemies to battle
◉ Bonus dragon zones
◉ Seamless controls
◉ And awesome Bruce Lee Quotes!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Bruce Lee 1.0

cập nhật trên

Jun 7, 2018

Được tải lên bởi

Vasu Chowdary

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...