Giới thiệu về Bridge

Tiếng Việt

Kết nối cầu và thoát ra qua mê cung. Không rơi xuống!

Connect bridges and help your character escape through the maze. Don't fall down!

How to Play:

• Tap the screen to rotate all floating bridges in the world.
• Connect the bridges to pass through the maze.
• You can rotate bridges at anytime!

Get the highest score and collect gems to unlock new characters!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.1

Last updated on Jul 28, 2016

10 new characters!
- Get high score to unlock 3 unique characters.
- Added motion to some characters.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Bridge 1.1.1

cập nhật trên

Jul 28, 2016

Được tải lên bởi

Yahir Alejandro Rocha Valdes

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...